REJESTRACJA WKRÓTCE

Zakres tematyczny konferencji

Digitalizacja tu i teraz. Gdzie jesteśmy na drodze cyfryzacji polskiej gospodarki? Tempo na tle Europy, kierunki zmian, wpływ otoczenia, priorytety firm. Co mówią raporty? Duzi i mali – liderzy i spóźnieni. Świadomość konieczności transformacji cyfrowej; jej niedostatki i związane z tym zagrożenia. Digitalizacja w mniejszych przedsiębiorstwach – koszty i bariery, motywacje i wsparcie. Warunki skutecznej cyfrowej przemiany w firmie.

Inwestycje w cyfrową gospodarkę. W co inwestują polskie firmy produkcyjne i dlaczego? Stopniowo czy kompleksowo: co i w jakiej kolejności poddawać digitalizacji? Sprawdzone scenariusze i narzędzia inwestycyjne. Kredyt, leasing, programy wsparcia, inne modele finansowania.

Cyfrowa transformacja przemysłu. Fabryka przyszłości – już dziś: najciekawsze realizacje i ich efekty. Przełomowe technologie w nowoczesnej produkcji (m.in. AI, cyfrowy bliźniak, VR/AR, druk 3D). Rozwiązania sprawdzone, obiecujące i „ślepe uliczki”.

Cyfryzacja i obronność. Nowoczesna produkcja na rzecz obronności – firmy sektora zbrojeniowego i produkcja podwójnego zastosowania (dual use). Militarne wykorzystanie najnowszych technologii: optoelektronika, automatyzacja, napędy i sterowanie, łączność, radary i technologie satelitarne, systemy autonomiczne i bezzałogowe. Zintegrowana obrona przeciwlotnicza. Badania i rozwój na rzecz obronności. AI w zastosowaniach wojskowych – efektywność, ryzyko, kontrola.

Sztuczna inteligencja w produkcji. Jak sztuczna inteligencja wspiera procesy produkcyjne? Jakie zadania stawiać przed AI, by przynosiło to biznesowe efekty? Jakie dane, taka AI – kluczowa kwestia zasilania sztucznej inteligencji danymi. AI a utrzymanie ruchu – zapobieganie awariom i kryzysom. Inne zastosowanie sztucznej inteligencji.

Dane – paliwo nowoczesnej produkcji. Jakie dane gromadzą firmy? Wszystkie, bo jutro mogą być przydatne, czy tylko wybrane pod znane, aktualne potrzeby? Przetwarzanie danych: metody, cele, efekty. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT): wymiana danych między systemami i urządzeniami oraz ich przetwarzanie – przykłady zastosowań i korzyści.

Cyberbezpieczeństwo. Zagrożenia związane z dynamicznymi procesami cyfryzacji. Nowe formy cyberagresji i stawianie jej zapór – rola firm, państwa, edukacji. Cyberataki o charakterze kryminalnym i akty wojny hybrydowej. Jak zmniejszyć ryzyko, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe?

Człowiek i technologie. Cyfryzacja produkcji a kwestie zarządzania zespołami. Kluczowa rola kadr w procesach transformacji – jak pokonać lęki, włączać pracowników w zmianę, motywować? Kompetencje dla cyfryzacji – jak firmy radzą sobie z niedoborami na rynku pracy? Współpraca człowieka z AI i autonomicznymi urządzeniami. Automatyzacja i kreatywność: jak wykorzystać zasoby ludzkie uwolnione w efekcie zastosowania robotów i automatów. Dane i wykorzystujące je technologie – bezpieczeństwo, tajemnica, kontrola. Zarządzanie 4.0 – co znaczy i co daje?

Kadry, kompetencje, edukacja. Kompetencje niezbędne w procesach cyfryzacji produkcji.  Jak je efektywnie rozwijać? Wiedza warunkiem motywacji i uczestnictwa w zmianie. Polski system edukacyjny bezradny wobec cyfrowego przyspieszenia? Reskilling, upskilling – jakie są potrzeby firm? Jakiej części pracowników dotyczy potrzeba przekwalifikowania i jak ma się to odbyć w praktyce? Dostęp do wykwalifikowanych kadr jako czynnik pogłębiający dystans między liderami cyfryzacji i mniejszymi firmami. Jak wyrównywać szanse?

Najwięksi polscy integratorzy. Sama technologia i maszyna nie są istotą cyfryzacji w przemyśle – prawdziwe wyzwanie to współdziałanie ich elementów i integracja z dotychczasową strukturą zakładu. Integratorzy – jaka jest/powinna być ich rola? Typowe bariery i ryzyka w ich działaniach. Zmiany w organizacji zakładu i ich akceptacja. Rola współpracy i edukacji (integrator-kierownictwo-załoga). Przykłady i wnioski.

Robotyzacja i automatyzacja. Jak racjonalnie automatyzować i robotyzować produkcję – nakłady a biznesowe korzyści. Jak roboty, coboty i automaty zmieniają proces produkcyjny? Dobre praktyki w nowoczesnej fabryce (przegląd przypadków z różnych branż). Wnioski i rekomendacje.

Chmura dla przemysłu. Migracja do chmury – nadal niewykorzystany potencjał rozwiązań cloud dla firm przemysłowych i nowoczesnej produkcji? Chmura jako narzędzie optymalizacji w cyfrowym świecie. Z czym migrować, co pozostawić na własnych serwerach? Chmura prywatna, hybrydowa i multichmura – racjonalne i dedykowane zarządzanie środowiskiem cloud.

Cyfryzacja w ruchu. Cyfrowe rozwiązania w transporcie, mobilności, logistyce i dostawach. Koniec z pustymi przebiegami – czujniki, dane i aplikacje pomocne w planowaniu i organizacji dostaw. Systemy kierowania ruchem sieci drogowej i kolejowej. Predykcja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu dostawami, magazynami, dystrybucją.

Cyfryzacja w branży spożywczej. Zaawansowanie i efektywność rozwiązań stosowanych w branży spożywczej. Oczujnikowanie upraw i procesu przetwórczego – fundament cyfrowej transformacji sektora. Jak narzędzia cyfrowe pomagają zabezpieczyć jakość i bezpieczeństwo produktów czy półproduktów w produkcji spożywczej? Digitalizacja a złożone łańcuchy dostaw i bezpieczeństwo żywności.

Produkcja motoryzacyjna – czas przełomu. Różnorodność napędów, modeli i wersji – potrzebna elastyczna automatyzacja z wykorzystaniem AI. Produkcja modułowa zamiast liniowej. Predictive Maintenance, utrzymanie ruchu, kontrola jakości. Elektryczna rewolucja w przemyśle motoryzacyjnym – adaptacja istniejących zakładów, budowa nowych, nowe i innowacyjne metody produkcji.

Surowce krytyczne. Metale, minerały i materiały naturalne istotne w cyfryzacji, a także energetyce odnawialnej, przemyśle lotniczym i kosmicznym, w obronności. Geopolityka i źródła surowców krytycznych. Łańcuchy dostaw: niezależność, samodzielność, dywersyfikacja. Nowe europejskie regulacje. Recykling jako źródło surowców. Badania i innowacje – substytuty i zasobooszczędność.

Przemysł 5.0 – czy to już ten czas? Głęboka integracji technologii dla efektywnej produkcji. Wykorzystanie kompetencji pracownika w połączeniu z potencjałem robotów i systemów inteligentnych. Przede wszystkim człowiek: rozwój, kompetencje, kreatywność, satysfakcja. Cyfryzacja a zrównoważona, energooszczędna produkcja. Odporne systemy w niestabilnym, chaotycznym otoczeniu. Czy tego samego chcą politycy i biznes? Regulacje, koszty adaptacji, spodziewane efekty.