REJESTRACJA WKRÓTCE

KONKURS THE BEST OF INDUSTRY 4.0

Trzecia odsłona konkursu The Best of Industry 4.0, której finał odbędzie się w czasie uroczystej gali towarzyszącej konferencji. Laureatami ubiegłorocznej edycji były firmy: AIUT, Automationstechnik, Danone, Fakro, PepsiCo, Snarto, Solwena, Transition Technologies PSC, Volkswagen Poznań, Wikpol.

Nagrodzimy w dwóch kategoriach:

„Zakład produkcyjny” Obiekt przemysłowy/zakład produkcyjny, w którym skutecznie wprowadzono rozwiązania Przemysłu 4.0, a umiejętnie zaplanowany i sprawnie przeprowadzony proces cyfryzacji przyniósł wymierne efekty na drodze do stworzenia „fabryki przyszłości”.

„Technologia” Wyjątkowe, innowacyjne, wyprzedzające konkurencję rozwiązanie dla przemysłu, które zdecydowanie usprawnia procesy, stwarza unikatowe możliwości, wprowadza użytkownika na nowy poziom cyfrowej transformacji

Jak się zgłosić?

  • Kategoria Zakład produkcyjny: zgłoszenie powinno zawierać opis zakładu, jego miejsce i funkcja w strukturze firmy, opis wdrożenia oraz cele i efekty biznesowe.
  • Kategoria Technologia: zgłoszenie powinno zawierać metrykę produktu, opis podstawowych funkcji zgłaszanego rozwiązania, zakres jego zastosowań w Polsce i w świecie (przykłady w formule krótkiego case study) oraz potencjalne i stwierdzone korzyści, jakie przynosi użytkownikowi jego stosowanie.

Konkurs towarzyszy konferencji Nowy Przemysł 4.0 oraz targom TOOLEX i ExpoWELDING – finał odbędzie się w czasie wieczornej gali 15 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie do 6 września 2024 r. na adres mailowy ranking@ptwp.pl.  W temacie maila należy wpisać: „Zgłoszenie – The Best of Industry 4.0".
Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.

REGULAMIN KONKURSU