Rejestracja

Agenda

Inwestycje

5 października 2022 • 09:00 -10:30 • Sala Balowa B

Sesja transmitowana online

Tematyka

  • Wydatki firm związane z unowocześnieniem i efektywnością produkcji – w co warto inwestować i dlaczego?
  • Specyfika branż i zróżnicowanie potrzeb
  • Pionierzy czy ostrożni – skłonność do inwestowania w aktualnych realiach. Czynniki zachęcające i bariery. Rola klimatu inwestycyjnego i regulacji
  • Źródła finansowania, zwrot z kapitału, korzyści doraźne i perspektywiczne

Retransmisja sesji

Prelegenci

Moderacja

Wróć do listy