LOGOWANIE

Prelegenci

Wojciech Konecki

Wojciech Konecki

Stanowisko: prezes zarządu, Związek Producentów AGD – APPLIA, wiceprezes, KIG

urodzony w 1967 roku, w 1991 roku ukończył SGPiS/SGH uzyskując tytuł magistra ekonomii.

Przez 20 lat pracował w branży producentów AGD na szczeblach managerskich i dyrektorskich. Od 2004 roku prowadzi związek pracodawców, producentów AGD, APPLiA Polska (d.CECED), który zajmuje się m.in. reprezentacją przemysłu wobec administracji państwowej, parlamentu i mediów, a także badaniem rynku oraz analizami ekonomicznymi.

W sferze samorządu gospodarczego, od 2005 roku był radcą, członkiem władz i wice przewodniczącym Rady oraz od 2017 roku wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej KIG. Jest także przewodniczącym Komitetu ds. sprzętu elektrycznego powszechnego użytku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem Board of Officers europejskiej organizacji normalizacyjnej CENELEC, członkiem grupy eksperckiej KIS-GOZ (Krajowe Inteligentne Specjalizacje) oraz przewodniczącym międzynarodowej Rady Nadzorczej spółki akcyjnej organizacji odzysku ElektroEko SA.

W swoich publikacjach specjalizuje się głównie w tematyce efektywności energetycznej, elektrorecyklingu, trendów rynkowych i branży producentów elektroniki.

Biegle włada językiem angielskim. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP. Żonaty, ma dwie córki.

Bierze udział w sesjach: