LOGOWANIE

Prelegenci

Ryszard Arendt

Ryszard Arendt

Firma: Politechnika Gdańska

Stanowisko: Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Dr hab. inż. Ryszard Arendt zajmuje się zagadnieniami modelowania i prowadzenia badań symulacyjnych systemów energetycznych statków.

Wykorzystuje systemy z bazą wiedzy do projektowania automatyki zespołów statku. Brał udział w opracowaniu i budowie  mechatronicznego urządzenia diagnostycznego ciągnika kołowego.

Aktualnie zajmujw się badaniem wpływu plastików biodegradowalnych na proces fermentacji anaerobowej oraz pozyskiwanie biogazu oraz pofermentu.

Bierze udział w sesjach: