LOGOWANIE

Prelegenci

Paweł Kasprowski

Paweł Kasprowski

Firma: Politechnika Śląska

Stanowisko: Koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego POB2 – Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki

Dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. Politechniki Śląskiej od wielu lat zajmuje się problemami związanymi z przetwarzaniem i analizą danych. Ma duże praktyczne doświadczenie w zagadnieniach dotyczących zbierania oraz przechowywania różnego typu danych oraz ich zaawansowanej analizy z użyciem metod statystycznych oraz metod sztucznej inteligencji. Główną tematyką jego badań jest analiza sygnału ruchu oka, w którym to temacie jest uznanym na świecie specjalistą. Na Politechnice Śląskiej pełni funkcję zastępcy kierownika Katedry Informatyki Stosowanej, jest też uczelnianym koordynatorem kierunku Informatyka oraz uczelnianym koordynatorem Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych.

Bierze udział w sesjach: