LOGOWANIE

Prelegenci

Natalia Stradomska

Natalia Stradomska

Stanowisko: główna specjalistka ds. regulacji, Dalkia Polska

Natalia Stradomska jest prawniczką zajmującą się zagadnieniami regulacyjnymi oraz projektami strategicznymi. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej i zagadnieniach związanych z tzw. Zieloną transformacją.
Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w największej międzynarodowej kancelarii prawnej w zespole energetyki i zasobów naturalnych, w wiodącym banku inwestycyjnym w biurach w Londynie, Warszawie i Nowym Jorku, w innowacyjnym start-upie, fundacji, redakcji gospodarczej oraz consultingu.
Prowadziła również zajęcia na Koźmiński Business School dla studentów studiów magisterskich: Finance & Accounting.
Jest autorką publikacji naukowych i laureatką stypendiów naukowych. Ukończyła MISH na Uniwersytecie Warszawskim, Szkołę Międzynarodowego Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, Szkołę Prawa Niemieckiego we współpracy z Uniwersytetem w Bonn oraz interdyscyplinarne studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego.

Bierze udział w sesjach: