LOGOWANIE

Prelegenci

Marcin Baryła

Marcin Baryła

Firma: Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

Stanowisko: Global PCL Director

Bierze udział w sesjach: