LOGOWANIE

Prelegenci

Igor Pakieła

Igor Pakieła

Firma: Andea Solutions

Stanowisko: APS Sales Director

Igor Pakieła pracuje w Andea Solutions na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży Systemów APS (Advanced Planning and Scheduling) gdzie jest odpowiedzialny za rozwój rynku związanego z ich wdrażaniem. Igor doradza również firmom produkcyjnym jak osiągać cele biznesowe dzięki optymalizacji planowania i harmonogramowania produkcji.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie, które nabył pracując jako konsultant biznesowy i dyrektor sprzedaży dla takich firm jak IBM, HP czy Siemens współpracując ze strategicznymi klientami sektora przemysłu. Zamiłowanie do matematyki, fizyki kwantowej i astrofizyki nabył studiując na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wyznaje zasadę, że „gdzie jest zagrożenie tam zawsze jest również szansa”

Bierze udział w sesjach: