LOGOWANIE

Prelegenci

Henryk Kaliś

Henryk Kaliś

Stanowisko: pełnomocnik zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., prezes zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, prezes zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe o tematyce Rynek Energii Elektrycznej Ciepła i Gazu. Opracował i wdrożył w ZGH „Bolesław” S.A. system zarządzania i nadzoru nad poborem energii elektrycznej. Jest inicjatorem powołania i współorganizatorem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) skupiającego 7 organizacji branżowych polskiego przemysłu. Aktualnie pełni funkcje: pełnomocnika zarządu ds. zarządzania energią elektryczną w ZGH Bolesław S.A., Prezesa Zarządu FOEEiG oraz Prezesa zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Jego praca i uzyskiwane efekty zostały docenione przez miesięcznik gospodarczy „Nowy Przemysł”, który dwukrotne przyznał mu wyróżnienia za wkład w tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce. Jest również laureatem Klucza Sukcesu przyznawanego przez „Energetykę Cieplną i Zawodową” z Wydawnictwa BMP za wkład w rozwój energetyki w Polsce

oraz Lauru Białego Tygrysa Polskiej Energetyki przyznanego przez redakcję czasopisma „ENERGIA” i portal energetykon.pl.

 

Bierze udział w sesjach: