LOGOWANIE

Prelegenci

Grzegorz Gołda

Firma: Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Politechnika Śląska

Stanowisko: adiunkt

Dr inż. Grzegorz Gołda jest związany z Politechniką Śląską od 25 lat jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Jego praca doktorska związana była z logistyką przemysłową w kontekście realizacji sprawnych, ekonomicznie uzasadnionych, dostaw zaopatrzeniowo-dystrybucyjnych. W ramach pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi logistyki wewnątrzzakładowej oraz zewnętrznymi łańcuchami dostaw; ponadto jest specjalistą w dziedzinie projektowania, programowania i optymalizacji działania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych i logistycznych preferując podejście integracyjne do podsystemów produkcji, transportu i magazynowania. W pracach badawczych, skutkujących szeregiem publikacji naukowych, skupia się na praktycznych aspektach użycia symulacji komputerowej procesów logistycznych, mając na celu optymalizację funkcjonowania ww. systemów. Był uczestnikiem projektów naukowych i dydaktycznych z zakresu logistyki i robotyki, finansowanych z budżetu Ministerstwa Nauki oraz UE.

Bierze udział w sesjach: