LOGOWANIE

Prelegenci

Andrzej Soldaty

Andrzej Soldaty

Firma: Politechnika Śląska

Stanowisko: dyrektor, Centrum Przemysłu 4.0

Od 2021 kieruje Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej - jednostką ogólnouczelnianą powołaną przez JM Rektora w maju 2021.  W latach  2019-2020  był Prezesem Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, a w latach 2016‑2019 pełnił rolę eksperta w Zespole ds. Transformacji Przemysłowej utworzonym w Ministerstwie Rozwoju kierując projektem powołania powyższej Platformy. W 2016 utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0” – ruch społeczny skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu i nauki, inicjujący, wspomagający i prowadzący działania na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego.. Zawodowo przez ponad 30 lat związany z obszarem automatyzacji przemysłu, w tym 25 lat w międzynarodowym koncernie Festo. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu firmy Festo w Polsce . Posiada wykształcenie techniczne w zakresie mechaniki i automatyki, ukończył też studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Bierze udział w sesjach: