LOGOWANIE

Prelegenci

Andrzej Soldaty

Andrzej Soldaty

Firma: Politechnika Śląska

Stanowisko: dyrektor, Centrum Przemysłu 4.0

Andrzej Soldaty zawodowo związany jest z automatyzacją przemysłu. W latach 1986- 1990 kierując Działem Robotyzacji w ROBRA” Chemoautomatyka” uczestniczył w pierwszych aplikacjach robotów przemysłowych w przemyśle chemicznym. Kolejne 25 lat pracował dla międzynarodowego koncernu Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów automatyki przemysłowej i brał udział w opracowaniu i realizacji projektów automatyzacji w różnych sektorach krajowego przemysłu. Prowadził również projekty na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o.

W roku 2016 utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0” – ruch społeczny skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, który inicjuje, wspomaga i prowadzi działania na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego.

W roku 2017 został powołany na lidera projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” w Ministerstwie Rozwoju, a od marca 2019 do grudnia 2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Od 2021 kieruje Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej.

Bierze udział w sesjach: