LOGOWANIE

Prelegenci

Adrian Mirowski

Adrian Mirowski

Firma: Snarto

Stanowisko: CEO

Mgr Inż Adrian Mirowski - Twórca innowacyjnej platformy logistycznej opartej o autorski silnik optymalizacyjny wykorzystujący sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe. Pomysłodawca projektu realizowanego w Konsorcjum z PIMOT którego celem jest opracowanie unikatowego pojazdu dostawczego z systemem wymiennych baterii wraz z ich magazynem.

Bierze udział w sesjach: