Rejestracja

Prelegenci

Stefan Życzkowski

Stefan Życzkowski

Firma: Astor

Stanowisko: współwłaściciel, przewodniczący rady strategicznej

Założyciel, współwłaściciel, wieloletni prezes ASTOR, obecnie w funkcji  przewodniczącego rady strategicznej spółki ASTOR. Przewodniczył Radzie Uczelni Politechniki Krakowskiej pierwszej kadencji w latach 2019-2020. Jest członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk oraz Business Centre Club. Od października 2020 działa jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w Związku Pracodawców Forum Automatyki i Robotyki Polskiej. Wierzy, że ludzie są najlepszym kapitałem. W każdym podejmowanym przez siebie działaniu, kieruje się zasadami współdziałania i budowania długotrwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu: #chodzioludzi. To w oczywisty sposób przekłada się na sposób funkcjonowania całej firmy.

Bierze udział w sesjach: