Prelegenci

Paweł Harycki

Paweł Harycki

Stanowisko: koordynator komunikacji w Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN