Prelegenci

Mirosław Matusek

Stanowisko: Centrum Przemysłu 4.0, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska