Rejestracja

Prelegenci

Michał Janasik

Michał Janasik

Firma: Sieć Badawcza Łukasiewicz

Stanowisko: wiceprezes ds. finansów i komercjalizacji

Michał Janasik, Wiceprezes ds. finansów i komercjalizacji

 

Przez blisko 10 lat zastępca dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, jednego z najbardziej prężnych i rynkowo zorientowanych instytutów badawczych w Polsce. Jego zakres odpowiedzialności obejmował m.in. zarządzanie finansami i księgowością, zamówieniami publicznymi, komercjalizacją aparatury badawczej, produkcją i rozwojem oraz marketingiem i sprzedażą.

 

Członek nieformalnej grupy ekspertów przy NCBR doradzającej przy upraszczaniu i dostosowywaniu metod sprawozdawczych i rozliczeniowych projektów badawczych i inwestycyjnych w sferze R&D w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz później w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój do potrzeb beneficjentów.

 

Aktywnie współtworzył polskie struktury KIC Innoenergy – Węzła Wiedzy i Doskonałości finansującego badania nad innowacyjnymi metodami pozyskiwania i magazynowania energii. W ramach bezpośredniej współpracy na poziomie instytutów badawczych, doradzał w kwestiach rozliczeń i sprawozdawczości projektów badawczych oraz inwestycyjnych prowadzonych w instytutach badawczych.

Wykształcenie wyższe zdobywał na wydziale finansów i bankowości Akademii Ekonomicznej (obecny Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach, na której ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie z zakresu finansów i inwestycji. Jest absolwentem prestiżowego programu biznesowego dla menedżerów nauki realizowanego w Barcelonie przez ESADE Business School.

 

Bierze udział w sesjach: