Rejestracja

Prelegenci

Małgorzata Dobrowolska

Stanowisko: Centrum Przemysłu 4.0, Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Politechnika Śląska

Bierze udział w sesjach: