Prelegenci

Łukasz Górecki

Łukasz Górecki

Firma: Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM)

Stanowisko: dyrektor

Związany z Katowicką SSE od 17 lat, był odpowiedzialny za obsługę inwestycji krajowych i zagranicznych. Obecnie zarządza klastrem motoryzacyjnym Silesia Automotive and Advanced Manufacturing (SA&AM). Odpowiedzialny za budowanie platformy współpracy między przemysłem motoryzacyjnym, dostawcami nowych technologii dla przemysłu, instytucjami naukowymi i badawczymi i sektorem edukacji.

Wiceprezes Związku Klastry Polskie, członek zarządu Europejskiej Sieci Klastrów Motoryzacyjnych EACN. Członek Rady Krakowskiego Instytutu Technologicznego Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Członek Śląskiej Rady Przemysłu Przyszłości a także koordynator wielu projektów krajowych i zagranicznych. Prywatnie motocyklista, miłośnik motoryzacji i sportów motorowych.