Rejestracja

Prelegenci

Henryk Kaliś

Henryk Kaliś

Stanowisko: pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA, prezes zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, prezes zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A., Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Prezes Zarządu Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe o tematyce Rynek Energii Elektrycznej Ciepła i Gazu. Opracował i wdrożył w ZGH „Bolesław” S.A. system nadzoru nad poborem energii elektrycznej. Od lipca 2002 r. kieruje Działem Zarządzania Energią Elektryczną prowadząc rynkowe zakupy energii elektrycznej. Jest inicjatorem powołania i współorganizatorem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) skupiającego organizacje branżowe polskiego przemysłu.

 

Bierze udział w sesjach: