Rejestracja

Prelegenci

Grzegorz Wałdoch

Grzegorz Wałdoch

Stanowisko: dyrektor, Biuro DSR, Enspirion

Od 2013 roku w zespole Enspirion (spółki z Energi w Grupie Orlen)- najstarszym polskim agregatorem usługi DSR (redukcji zapotrzebowania na moc), który w 2014r. zorganizował i przeprowadził pierwszą w Polsce redukcję na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego.

Od lat czynnie uczestniczy w procesie pozyskiwania portfela mocy wśród przedsiębiorstw energochłonnych promując zasady i korzyści wynikające z czynnego świadczenia usług elastyczności. Od dwóch lat jest szefem Biura DSR w Enspirion.

Bierze udział w sesjach: