Rejestracja

Prelegenci

Andrzej Soldaty

Andrzej Soldaty

Stanowisko: dyrektor, Centrum Przemysłu 4.0, Politechnika Śląska

Andrzej Soldaty swoją karierę zawodową związał z obszarem automatyzacji przemysłu. W latach 1986- 1990 kierując Działem Robotyzacji w ROBRA ”Chemoautomatyka” uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu pierwszych aplikacji robotów przemysłowych w krajowym przemyśle chemicznym. Kolejne 25 lat pracował dla międzynarodowego koncernu Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów automatyki przemysłowej. W tym okresie brał udział w opracowaniu szeregu aplikacji i realizacji projektów automatyzacji w różnych sektorach przemysłu. Współuczestniczył w budowaniu i rozwijaniu firmy Festo w Polsce, prowadził również projekty międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o.

W roku 2016 utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0” – ruch społeczny skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, który inicjuje, wspomaga i prowadzi działania na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego.

 

W roku 2017 został powołany na lidera projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” w Ministerstwie Rozwoju.

Od marca 2019  do grudnia 2020  pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących przedmiotowej tematyki, m.in. aktualnie organizuje  Centrum Przemysłu 4.0 na Politechnice Śląskiej.

 

Andrzej Soldaty posiada wykształcenie techniczne w zakresie mechaniki i automatyki, ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

 

 

Bierze udział w sesjach: